TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo elektroniczne

otTrzcianecka Ulica

a
01
TRZCIANECKA ULICA
Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.

02
Trzcianecka Ulica jest projektem "not for profit" prowadzonym przez wolontariuszy. Czasopismo jest formą realizacji statutowych celów Fundacji Marchewkowe Pole.

Czasopismo wydawane jest w formie drukowanej i formie elektronicznej

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem: RPR 4037

WYDAWCA

Fundacja Marchewkowe Pole

ul. Ogrodowa 23

64 - 980 Trzcianka

Trzcianecka Ulica

03
REDAKCJA

Trzcianecka Ulica

ul. Ogrodowa 23

64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY

Piotr Halama

TWITTER

Konto osobiste

Piotr Halama

Piotr Halama
Strona osobista

Kontakt

Telefon: 602 417 272
Email: piotrhalama@gma­il.com
© 2021. Piotr Halama