TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo elektroniczne

otTrzcianecka Ulica

a
01
TRZCIANECKA ULICA
Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.

02
Czasopismo wydawane jest w wersji elektronicznej.

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem:

......
ISSN .......

WYDAWCA

Fundacja Marchewkowe Pole

ul. Ogrodowa 23

64 - 980 Trzcianka

Trzcianecka Ulica

03
REDAKCJA

Trzcianecka Ulica

ul. Ogrodowa 23

64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY

Piotr Halama

TWITTER

Konto osobiste

Piotr Halama