SZKOŁA PRZY TEATRALNEJ

Praca zawodowa

rTeatralna

a
01
Od 1 IX 2016 r. związany jestem z Zespołem Szkół przy Teatralnej w Pile.

02
Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile
to szkoła z ponad 75 letnią tradycją.

Szkoła kształci w czterech typach szkół: liceum ogólnokształcącym o profilu policyjnym, technikum w zawodach: technik logistyk (profil cywilny, wojskowy i strażacki), technik grafiki i poligrafii cyfrowej i branżowej szkole I stopnia w zawodach drukarz offsetowy, operator procesów introligatorskich, sprzedawca, fryzjer, lakiernik samochodowy, tapicer, krawiec, magazynier-logistyk oraz branżowej szkole II stopnia w zawodach technik usług fryzjerskich i technik procesów drukowania.
04
Szkoła jest prowadzona przez Powiat Pilski.

03

Szkoła przy Teatralnej

TWITTER

Konto osobiste

Piotr Halama

Piotr Halama
Strona osobista

Kontakt

Telefon: 602 417 272
Email: piotrhalama@gma­il.com
© 2021. Piotr Halama