SZKOŁA PRZY TEATRALNEJ

Praca zawodowa

rTeatralna

a
01
Od 1 IX 2016 r. związany jestem ze Szkołą przy Teatralnej, w której uczę logistycznych przedmiotów zawodowych i pełnię funkcję dyrektora.

02
Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile
to szkoła z ponad 74 letnią tradycją.

Szkoła kształci w czterech typach szkół: liceum ogólnokształcącym o profilu policyjnym, technikum w zawodzie technik logistyk (profil cywilny, wojskowy i strażacki)i branżowej szkole I stopnia w zawodach drukarz offsetowy, operator procesów graficznych, sprzedawca, fryzjer, lakiernik samochodowy, tapicer, krawiec oraz branżowej szkole II stopnia w zawodach technik usług fryzjerskich i technik procesów drukowania.
04
Szkoła jest prowadzona przez Powiat Pilski.

03

Szkoła przy Teatralnej

TWITTER

Konto osobiste

Piotr Halama