Ruszyła 2 edycja Projektu Akademia ONI. Projekt: Akademia „ONI” - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Ruszył projekt Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2.

Cel projektu

Głównym założeniem i celem projektu „Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2”jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi internetowych i aktywizujących metod pracy opartych o zasoby sieciowe.

Ubawiłem się, czytając o POGO na Wikipedii. Najlepszy jest fragment: „W archiwalnych dokumentach SB, dotyczących jarocińskich subkultur, można przeczytać: "Rytualny taniec pogo, utwardzający ducha i mięśnie". Było to swoiste ćwiczenie w odporności na ból, a zarazem "wyładowanie agresji i negatywnych emocji".
Później przyszła refleksja…

JASNA STRONA EDUKACJI

Blog Piotr Halama